Akty niedonoszone

zPozostale

Informacje

Tomik Bożeny Kaczorowskiej został opatrzony znamiennym tytułem Akty niedonoszone. Poetka zamienia się w detektywa tropiącego rozdarcie między potencją oraz aktem " entelechia" a "dynamis", zamiarem a spełnieniem. Nie mogę sobie darować cytacji z Eliota: Pomiędzy ideę I rzeczywistość...

Indeks