Decydowanie polityczne

Polityka

Informacje

Syntetyczne opracowanie zagadnień teorii i praktyki decydowania politycznego jako istoty działalności politycznej, szczególnie ważnej w okresie transformacji politycznej.

Indeks