Elektrotechnika Bolkowski wyd.2006 WSiP

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Treści podręcznika są zgodne z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania dla zawodu technik elektryk #8211; przedmiot podstawy elektrotechniki i elektroniki.Wiadomości i forma ich przekazu są dostosowane do poziomu uczniów i ich wiedzy z matematyki i fizyki zdobytej w...

Indeks