Eremityzm. Wprowadzenie w duchowość i praktyke życia pustelniczego

Religia i religioznawstwo

Informacje

Tematyka eremityzmu należy do zagadnień deficytowych i rzadko pojawiających się na rynku księgarskim. Życie pustelnicze wydaje się być reliktem przeszłości i w żaden sposób nie przystawać do dzisiejszych czasów naznaczonych postępem technicznym, globalizacją, komercjalizacją,...

Cena: 14,49
Dostępność: dostępny od ręki