Historia w tekstach źródłowych . Wypisy, Tom 1

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Czterotomowe wypisy źródeł obejmują chronologicznie dokumenty od czasów antycznych aż do 1990 roku. W tomie I zamieszczone są źródła od czasów antycznych do początków czasów nowożytnych. Książka adresowana jest przede wszystkim do uczniów szkół średnich, pragnących...

Indeks