J.polski GIM 3 To Lubię ćw WE

Gimnazjum

Informacje

cięcie betonu śląsk

W klasie trzeciej gimnazjum szczególną uwagę uczniów kierujemy na rozpoznawanie i wyrażanie różnych intencji oraz cięcie betonu śląsk sposoby manipulowania odbiorcą w różnych tekstach. Doskonalimy poznane wcześniej formy wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Cena: 19,85
Dostępność: dostępny od ręki