Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych III kwartał 2016

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych w poziomie cen średniokrajowych rynkowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych inwestycyjnych, które prezentowane...

Indeks