Ludzie i krasnoludki powinowactwa z wyboru

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Świat reliktowych, ale wciąż żywych i organizujących zachowania ludzkie wyobrażeń fantazmatycznych ma dla psycho- i socjopedagogiki, a także dla bibliologii i folklorystyki, ważne znaczenie, gdyż te dziedziny muszą go obserwować, rejestrować przemiany i wypracowywać sposoby...

Cena: 38,72
Dostępność: dostępny do tygodnia