Pamiętnik 25-letniej działalności Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1882-1907

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Pierwodruk wydany z okazji ćwierćwiecza GTL w 1907 r., obecny reprint będący wierną kopią pierwodruku wydany w 125 rocznicę powstania GTL z inicjatywy kontynuatora działań GTL ? Polskiego Towarzystwa Leśnego. Książka zawiera: historię i opis stanu leśnictwa w Galicji przed powstaniem...

Indeks