Piechota polska w wojnie z Rosją bolszewicką w latach 1919-1920

E-książki

Informacje

Wojna odradzającej się Rzeczypospolitej z Rosją bolszewicką była przede wszystkim walką mas piechoty wspieranej przez artylerię, słabe lotnictwo odzież używana z norwegii i broń pancerną. Aż do tego momentu brakowało w naszej literaturze całościowego opracowania tego tematu ze szczególnym uwzględnieniem...

Indeks