Piórnik (pen 289 ns2)

Wyposażenie szkolne

Informacje

Piórnik dwukomorowy, wykonany z kodury. Jedna komora mniejsza od drugiej. Piórnik występuje w miksie wzorów, wybieranych losowo.

Indeks