Pośrednictwo finansowe a rozwoj gospodarczy

Ekonomia i finanse

Informacje

Celem opracowania jest analiza i ocena wpływu głównych instytucji pośrednictwa finansowego oraz oferowanych przez nie usług finansowych na sferę realną gospodarki, a także rozwój gospodarczy.Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów, w których omówiono infrastrukturę...

Indeks