Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 9

E-książki

Informacje

Przekazana Czytelnikom książka Zmaganie się z niepełnosprawnością - kolejne wyznaczniki zawiera artykuły poświęcone kształceniu i doskonaleniu zawodowemu studentów i osób pracujących z najbardziej potrzebującymi oraz wskazujące na możliwości terapeutyczne w określonych...

Cena: 22,40 25,60 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie