Prowadzenie działalności gospod. w branży budowl.

Podręczniki

Informacje

świece beru

W podręczniku omówiono przepisy prawa dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej, zasady działalności świece beru budowlanej na rynku, różne formy działalności gospodarczej. Scharakteryzowano w nim dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności i...

Cena: 43,77
Dostępność: dostępny od ręki