Stwórca i ewolucja stworzenia

Nauki humanistyczne

Informacje

Nowa rozprawa ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego stanowi śmiałe i oryginalne zastawienie przekazu Biblii z ustaleniami nauk przyrodniczych. Poczynając od http://www.goraldomy.pl/z241 współczesności, autor zaprasza nas na wędrówkę w głąb historii. Bada, jaki był wśród wierzących odbiór wydanego w 1859 roku...

Indeks