Świadomość międzykulturowa Od militaryzacji antropologii do antropologizacji wojska

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorka wielospektowo scharakteryzowala kształtowanie się świadomości międzykulturowej oraz formy i metody jej urzeczywistniania w ramach wielonarodowych kontyngentów wojskowych. Kluczowe jest odniesienie się do ocen wpływu uwzględnieniania czynnika kulturowego na efektywność operacji...

Indeks