Taktyka piechoty francuskiej w epoce napoleońskiej 1792-1815

Historia

Informacje

Wielka Armia Napoleona stanowiła jeden z najsłynniejszych "mechanizmów do wygrywania bitew" w historii. Ewoluowała, łącząc w sobie elementy wojsk Starego Porządku, rewolucyjnych ochotników i rekrutów z poboru masowego (udział ostatniego z tych elementów często był niedoceniany)....

Indeks