Towar jako przedmiot handlu Podręcznik Prowadzenie sprzedaży Tom 1

Podręczniki

Informacje

Podręcznik podzielony jest na trzy części. W części pierwszej OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TOWARÓW opisano: asortyment towarowy, jakość, magazynowanie, transport, opakowanie, oznakowanie i konserwację towarów. W części drugiej CHARAKTERYSTYKA TOWAROZNAWCZA ŻYWNOŚCI przedstawiono: mleko i...

Indeks