Ustawa krajobrazowa

E-książki

Informacje

Anna Fogel doktor nauk prawnych; radca prawny; kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Miesz- kalnictwa w Warszawie; specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska, zwłaszcza w przyrodniczych aspektach...

Indeks