Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Uwarunkowania prawne dotyczące sporządzania i upubliczniania rekomendacji giełdowych Zawartość raportów analitycznych przygotowywanych w celu wydania rekomendacji Rodzaje rekomendacji giełdowych Struktura rekomendacji giełdowych Metody wyceny akcji stosowane podczas sporządzania raportów...

Indeks