Wokół Bertolta Brechta

Kultura i sztuka

Informacje

posadzki betonowe

Wieloaspektowość utworów dramatycznych Bertolta Brechta oraz jego teoria teatru, oddziaływująca dziś na otwarte, postdramatyczne i performatywne posadzki betonowe praktyki inscenizacyjne, staje się otwartym i budzącym ciekawość obszarem poszukiwań badawczych. Czytanie Brechta oznacza rozumienie specyfiki...

Cena: 33,84
Dostępność: dostępny do tygodnia